Om os

Om os

Gigtforeningens Oplysningskreds i Ballerup har siden 1995 haft undervisningshold i bl.a. bevægelse i varmtvandsbassin. Vi modtager tilskud fra Ballerup Kommune, hvor undervisningen finder sted. Oplysningskredsen Ballerup har bestyrelse og daglige leder/kontaktperson. Vi holder priserne på et lavt niveau, da vi har minimale udgifter til kontorhold eller administration.


Oplysningskredsens administration bygger i videst muligt omfang på frivillig arbejdskraft.


Vi samarbejder med AOF Ballerup/Vestegnen og Ballerup Handicap Idræts Klub om afvikling af fælles arrangementer f.eks. foredrag. Envidere henvises gensidigt til hinandens hold ved overtegning af hold.


Baggrunden for etablering af oplysningskredsene i 1995, var et stort behov for specialundervisning af mennesker med problemer i muskler og led, primært med øvelser i varmt vand.