Generelle og praktiske oplysninger

Generelle og praktiske oplysninger

Aflysninger kan forekomme, det tiltræbes altid, at finde en afløser ved underviserens sygdom/forfald.


Ved aflysning af tekniske grunde ydes ikke erstatning.


Der gives besked om evt. aflysning enten pr. mail eller telefon (opringning eller SMS).


Hvis undervisningen må aflyses på grund af krig, naturkatastrofe (f.eks. orkan eller snestorm), epidemi, terror eller strejke betragtes dette som force majeure, hvormed retten til erstatningsundervisning eller tilbagebetaling af kursusgebyr bortfalder.


Deltagere, som har gået på pågældende hold i den forrige sæson, har fortrinsret til plads på holdet, under forudsætning af, at de tilmelder sig indenfor tilmeldingsfristen og betaler deltagergebyret indenfor betalingsfristen.


Afmelding til et hold med returnering af det indbetalte deltagergebyr kan kun finde sted før opstart af undervisningssæsonen. Afmelding skal ske skriftligt til den daglig leder.