Deltagerforudsætninger og tilskudsregler

Deltagerforudsætninger og tilskudsregler

Alle hold er oprettet under retningslinjerne for hensyntagende specialundervisning, hvilket betyder, at der er større kommunalt tilskud til undervisningen end på andre aftenskolehold, og der undervises på små hold med 7 deltagere. Vore undervisere er fagpersoner med relevant uddannelse (se de enkelte hold) uddannet specielt til at undervise mennesker med lidelser i muskler og led – gigt eller rygproblemer.

For at kunne deltage på holdene skal man være ”handicappet i forhold til undervisningen” dvs. have:

  • Problemer med led eller muskler (gigt)
  • Rygproblemer
  • Generelle bevægelsesproblemer


Alle er velkomne...

Du skal dog være selvhjulpen, da vi ikke har mulighed for at stille hjælper til rådighed ved af– og påklædning m.m. eller sørge for transport.
Du kan deltage uanset bopæl/bopælskommune.

Deltagere – som i forudgående sæson har gået på det pågældende hold – har fortrinsret til plads på holdet, under forudsætning af, at de tilmelder sig indenfor tilmeldingsfristen. Ledige pladser eller tilmeldinger modtaget efter tilmeldingsfristen tildeles efter ”først til mølle princippet”.


Efter start af sæsonen - refunders deltagergebyret ikke.